Ito ang sinasabi ng Biblia. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Huwag nating kalimutan history repeats itself. Walang bagong pangyayari sa daigdig na ito kahit sabihin pa ng iba na merong bago. Pag-aaralan natin ngayon ang ilang pangyayaring nakatala sa Kasulatan at tingnan natin kung talaga ngang ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ating pag aaralan ang isang bahagi ng aklat ni Propeta Isaias.

“Sa panahong malapit na malapit na ang paghuhukom,darating ang matinding pag-uusig, hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng Iglesia. Mayayanig ang inyong pananampalataya. Dito tayo tinuruan ng AMA na manghawak sa Kaniya. Uumang ang pagtalikod, pero dahil ang Iglesia ay matatag, ang mga kapatid ay mulat sa tamang aral, hindi ito pagtatagumpayan ng masama. Itutuwid ng Diyos ang lahat sa tamang panahon.”

Iglesia Ni Cristo – Silent No More. Antonio Ramirez Ebangelista is a pseudo name for a Minister working in a high-level secured Office in the Iglesia Ni Cristo Central Complex. He is perceived to be other persons or group of people, yet none have accurately identified who he really is. For the sake of anonymity, he will remain incognito to the rest of the world. Read the articles at your own risk, free will and conviction, then you decide. Who A.E. is, is not important, THE MESSAGE is.

Sa Hulyo 27 ay sasapit ang INC sa 104th taong anibersaryo. Kaya sa leksiyong ating tatalakayin, gugunitain natin ang mga sugong matuwid na namahala sa Iglesia. Gugunitain natin ang naging gawain ng Kapatid na Felix Y. Manalo na opisyal na nagsimula noong Hulyo 27, 1914 at aalalahanin din natin ang naging gawain ng Kapatid na Eraño G. Manalo lalo na ang gawain sa malayong kanluran o Far West na kaniyang ginampanan.